Meniu Închide

Înțelegem importanţa confidențialităţii dvs. și că vă interesează modul în care informațiile dvs. sunt utilizate și partajate online. Respectăm și apreciem intimitatea tuturor celor care vizitează Site-ul restaurant-newpizza.ro și vom colecta și utiliza informații numai în moduri care vă sunt utile și într-o manieră compatibilă cu drepturile și obligațiile noastre în conformitate cu legea.

Această Politică se aplică utilizării noastre a datelor colectate de noi în legătură cu utilizarea de către dvs. a site-ului nostru. Citiți cu atenție această Politică de confidențialitate și asigurați-vă că o înțelegeți. Prin accesarea site-ului nostru acceptaţi prezenta Politică de confidențialitate. Dacă nu acceptați și nu sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate, trebuie să vă opriți imediat din utilizarea Site-ului.

 1. Definiţii şi interpretări

În această politică, următorii termeni vor avea următoarele semnificații:

“GDPR” înseamnă Regulamentul General de Protecţie a Datelor Personale, ce a intrat în vigoare la 25 mai 2018 în ţările membre ale Uniunii Europene;

“Cookie” înseamnă un mic fișier text plasat pe computerul sau dispozitivul dvs. de către Site-ul nostru atunci când vizitați anumite părți ale site-ului nostru și / sau când utilizați anumite caracteristici ale site-ului. Detaliile cookie-urilor utilizate de site-ul nostru sunt prezentate în secțiunea 12 de mai jos;

“Site-ul nostru” înseamnă acest site, restaurant-newpizza.ro, cu orice subdomeniu;

“Legea cookie-urilor” se referă la Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1101 din 25/11/2004, modificată şi completată de Ordonanța de urgență nr. 13 din 24/04/2012.

“Noi / nouă / nostru” înseamnă Societatea Comercială NOUA GENERATIE SRL .

 1. Informaţii despre noi

Site-ul restaurant-newpizza.ro este deţinut şi operat de NOUA GENERATIE SRL, înregistrată în România, având sediul social în Buzau, Str. Unirii , jud. Vrancea, identificată prin CUI RO14953740 şi J10/574/2002.

Persoana responsabilă cu protecţia datelor este CÎTU-LUPU COSTICĂ-ADRIAN, care poate fi contactată la adresa gdpr@citu.ro .

 1. Scopul prezentei Politici

Această Politică de confidențialitate se aplică numai utilizării de către dvs. a Site-ului nostru. Nu se referă la niciun site care este legat de site-ul nostru (fie că furnizăm aceste link-uri, fie că sunt distribuite de alți utilizatori). Nu avem control asupra modului în care datele dvs. sunt colectate, stocate sau utilizate de alte site-uri web și vă sfătuim să verificați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri înainte de a le furniza date.

 1. Ce date colectăm?

Unele date vor fi colectate automat de către site-ul nostru; pentru mai multe detalii, consultați secțiunea 12 privind utilizarea modulelor cookie. Alte date vor fi colectate numai dacă le trimiteți voluntar și vă exprimaţi consimţământul pentru utilizarea acestora în scopurile stabilite în secțiunea 5 (de exemplu, la cumpărarea unui produs). În funcție de utilizarea de către dvs. a site-ului nostru, este posibil să colectăm unele din sau toate datele următoare:

 • Numele şi prenumele;
 • Informaţii de contact precum adresa de email sau numărul de telefon;
 • Adresa IP (colectată automat şi anonimizată);
 • Tipul browserului şi versiunea (colectate automat);
 • Sistemul de operare (colectat automat);
 • O listă de URL-uri începând cu site-ul de pe care aţi ajuns pe site-ul nostru, activitatea pe site-ul nostru şi pagina de pe care plecaţi de pe site-ul nostru (colectate automat).
 1. Cum utilizăm datele colectate?

Toate datele cu caracter personal sunt stocate în siguranță în conformitate cu Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) (GDPR). Pentru mai multe detalii privind securitatea, consultați secțiunea 6 de mai jos.

Utilizăm datele dvs. pentru a vă oferi cele mai bune produse și / sau servicii, incluzând:

 • Furnizarea şi gestiunea accesului la Site-ul nostru;
 • Personalizarea şi îmbunătăţirea experienţei pe Site-ul nostru;
 • Personalizarea produselor şi informaţiilor pe care vi le furnizăm;
 • Răspuns la comunicările pe care le iniţiaţi către noi;
 • Furnizarea de email-uri (de exemplu Newsletter) la care v-aţi abonat; vă veţi putea dezabona oricând folosind linkul “Dezabonare” din emailurile pe care vi le vom trimite;
 • Cercetări de piaţă;
 • Analiza modului în care Dvs. utilizaţi Site-ul nostru, în scopul îmbunătăţirii continue a experienţei vizitatorilor pe Site-ul nostru.

În unele cazuri, colectarea de date poate fi o cerință legală sau contractuală și nu vă vom putea livra produse sau servicii dacă nu avem consimțământul dvs. pentru ca noi să putem folosi aceste date.

Cu permisiunea dvs. și / sau în cazul în care acest lucru este permis de lege, este posibil să folosim datele dvs. în scopuri de marketing care pot include contactarea dvs. prin email şi / sau telefon pentru trimiterea de informații, știri și oferte cu privire la serviciile noastre. Cu toate acestea, nu vă vom trimite niciun fel de comunicare de marketing nesolicitată sau spam și vom lua toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja pe deplin drepturile și pentru a ne respecta obligațiile în temeiul Regulamentului General de Protecţie a Datelor Personale și Regulamentului privind confidențialitatea și comunicațiile electronice (Directiva CE) cu completările din 2004, 2011 și 2015.

Activitatea dvs. este monitorizată utilizând cookie-urile, după cum este detaliat mai jos în secțiunea 12. Puteți să vă controlați și să limitați datele utilizate în acest mod, ajustând setările de confidențialitate ale browserului dvs. web. Rețineți că nu controlăm activitățile acestor agenții de publicitate și nici informațiile pe care le colectează și le utilizează. Limitarea utilizării datelor dvs. în acest fel nu va elimina publicitatea, ci o va face mai puțin relevantă pentru interesele și activitățile dvs. pe site-ul nostru.

În conformitate cu Regulamentul General de Protecţie a Datelor Personale, ne vom asigura că datele dvs. personale sunt procesate în mod legal, corect și transparent, fără a vă afecta în mod negativ drepturile. Vom procesa datele dvs. personale numai dacă se aplică cel puțin unul din următoarele criterii:

 • v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor dvs. personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a putea gestiona solicitările dvs. înainte de a încheia un contract;
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși;
  și / sau
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Logarea automată a adresei IP de la care accesaţi site-ul va fi făcută pentru a ne proteja de eventualele activităţi informatice infracţionale.
 1. Cum şi unde stocăm datele?

Păstrăm datele dvs. atâta timp cât trebuie să le folosim așa cum este descris mai sus în secțiunea 5 și / sau pentru atâta timp cât avem permisiunea dvs. să le păstrăm. În orice caz, vom efectua o analiză anuală pentru a verifica dacă trebuie să mai păstrăm datele dvs. Datele dvs. vor fi șterse dacă nu mai avem nevoie de ele.

Datele dvs. vor fi stocate numai în Spațiul Economic European („SEE”) (SEE este format din toate statele membre ale UE, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein).

Securitatea datelor are o importanță deosebită pentru noi și pentru a vă proteja datele am stabilit proceduri fizice, electronice și organizaţionale adecvate pentru a proteja și securiza datele colectate prin Site-ul nostru.

Etapele pe care le luăm pentru a vă asigura și proteja datele dvs. includ:

 • Criptarea accesării Site-ului nostru prin certificat SSL
 • Stocarea criptată a datelor pe calculatoarele / serverele din Companie
 • Stocarea criptată a datelor pe serverele partenerilor (de exemplu, compania care oferă serviciul de găzduire a Site-ului nostru)

În ciuda măsurilor de securitate pe care le luăm, este important să rețineți că transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură și că vi se recomandă să luați măsurile de precauție adecvate atunci când transmiteți datele către noi prin intermediul internetului.

 1. Divulgăm datele Dvs. personale?

Putem compila statistici despre utilizarea site-ului nostru, inclusiv date despre trafic, modele de utilizare, numărul de utilizatori, vânzări și alte informații. Toate aceste date vor fi anonime și nu vor include informații personale de identificare. În niciun caz nu împărtășim informații personale de identificare cu terțe părți.

În anumite circumstanțe, putem fi obligați din punct de vedere legal să împărtășim anumite date deținute de noi, care pot include informațiile dvs. personale, de exemplu, în cazul în care suntem implicați în proceduri judiciare, unde respectăm cerințele legislației, o hotărâre judecătorească sau o autoritate guvernamentală. Nu vă solicităm niciun alt consimțământ pentru a vă permite să vă împărtășim datele în astfel de circumstanțe și vă vom respecta după cum este necesar cu orice solicitare obligatorie din punct de vedere legal care este făcută de noi.

 1. Care sunt drepturile dumneavoastră?

În condiţiile Regulamentului General de Protecţie a Datelor Personale, aveţi:

– dreptul la informare: aveţi dreptul de a fi informat asupra tuturor activităţilor de processare a datelor desfăşurate de Noi;

– dreptul de acces: aveţi dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective

– dreptul la rectificare: persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare

– dreptul la ştergerea datelor: În situaţiile în care

 • datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor,
 • s-a retras consimţământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare,
 • persoana se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal,

persoana are dreptul de a obţine ștergerea datelor care o privesc, fără întârzieri nejustificate

– dreptul la restricţionarea prelucrării: Persoana vizată are dreptul la restricţionarea prelucrării în următoarele situaţii:

 • contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 • nu mai este nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
 • persoana s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei

– dreptul la opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune, în orice moment, la prelucrarea datelor cu caracter personal. Operatorul va da curs cererii, cu excep ţia cazului în care prevalează interesele sale legitime sau în care scopul este constatarea, execitarea sau apărarea unui drept în instanţă. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor în scop de marketing direct

– dreptul de a nu fi supusă unei decizii automate cu efect semnificativ: Nu are acest drept în cazul în care decizia:

 • este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;
 • este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 • are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate

– dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condi ţii:

 • prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe un contract și
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate

– dreptul de a-şi retrage consimţământul acordat în orice moment şi în mod gratuit.

 1. Cum puteţi avea control asupra datelor dvs.?

Când trimiteți informații prin intermediul site-ului nostru, vi se pot oferi opțiuni pentru a restricționa utilizarea datelor de către noi. Scopul nostru este să vă asigurăm un bun control asupra utilizării de către noi a datelor dvs. (inclusiv abilitatea de a renunța la primirea de e-mailuri de la noi, pe care o puteți face prin dezabonare utilizând legăturile furnizate în e-mailurile noastre).

 1. Dreptul de a bloca informaţii şi dreptul de a retrage informaţiile după ce le-aţi dat

Puteți restricționa utilizarea de către browserul dvs. de internet a cookie-urilor. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 12.

Vă puteți retrage consimțământul pentru ca noi să vă folosim datele dvs. personale așa cum se specifică în secțiunea 5, în orice moment, contactându-ne folosind detaliile stabilite în secțiunea 2 și vom șterge datele dvs. din sistemele noastre. Cu toate acestea, vă rugăm să luaţi la cunoștinţă că acest lucru poate bloca vânzarea şi livrarea produselor noastre către dumneavoastră.

 1. Cum puteţi avea acces la date?

Aveți dreptul legal de a solicita o copie a oricăror date personale deținute de noi (în cazul în care aceste date sunt deținute). Contactați-ne pentru mai multe detalii folosind detaliile de contact de mai sus (secțiunea 2).

 1. Ce module cookie utilizăm şi pentru ce?

Un cookie este un mic fișier text stocat pe computer. Cookie-urile conţin informații utilizate pentru a asigura funcţionalitatea site-urilor. Puteți controla modulele cookie la nivel de browser. Alegerea dezactivării cookie-urilor poate împiedica utilizarea anumitor funcții.

Site-ul nostru poate plasa și accesa anumite cookie-uri primare pe computerul sau pe dispozitivul dvs. Toate cookie-urile utilizate de către și pe site-ul nostru sunt utilizate în conformitate cu Legea cookie-urilor. Cookie-urile primare sunt cele plasate direct de noi și sunt utilizate numai de noi. Utilizăm cookie-uri pentru a facilita și a îmbunătăți experiența dvs. pe site-ul nostru și pentru a furniza și a ne îmbunătăți produsele şi / sau serviciile. Compania noastră a luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că intimitatea dvs. este protejată și respectată în orice moment.

Utilizând Site-ul nostru, este posibil să primiți și anumite cookie-uri terțe pe computerul sau pe dispozitivul dvs. Cookie-urile terțe sunt cele plasate de site-uri, servicii și / sau alte părți decât noi; aceste cookie-uri nu colectează informații personale.

Anumite caracteristici ale site-ului nostru depind de funcționarea modulelor cookie. Legea Cookie-urilor consideră că aceste cookie-uri sunt „strict necesare”. La prima vizită pe site-ul nostru vi se va afișa o casetă de dialog prin care vă informăm asupra utilizării modulelor cookie. Puteți, dacă doriți, să blocaţi plasarea cookie-urilor modificând setările browser-ului Dvs.; cu toate acestea, anumite caracteristici ale Site-ului nostru pot să nu funcționeze pe deplin sau conform destinației.

Site-ul nostru utilizează serviciile de analiză furnizate de Google Analytics. Analiza site-ului se referă la un set de instrumente utilizate pentru colectarea și analizarea statisticilor de utilizare, care ne permit să înțelegem mai bine modul în care utilizatorii utilizează Site-ul nostru. Aceasta, la rândul său, ne permite să îmbunătățim Site-ul nostru și serviciile oferite prin acesta.

Serviciile de analiză utilizate de Site-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a strânge informațiile necesare. Câteva dintre aceste cookie-uri pot fi plasate imediat atunci când vizitați pentru prima oară site-ul nostru și este posibil ca noi să nu putem obține consimțământul dvs. prealabil. Puteți să eliminați aceste cookie-uri și să împiedicați utilizarea viitoare a acestora, urmând pașii expuși mai jos:

 • Puteți alege să activați sau să dezactivați modulele cookie în browserul dvs. de internet. Cele mai multe browsere de internet vă permit, de asemenea, să alegeți dacă doriți să dezactivați toate modulele cookie sau numai cookie-urile terță parte. Implicit, majoritatea browserelor de internet acceptă modulele cookie, dar această setare poate fi modificată. Pentru mai multe detalii, consultați meniul de ajutor din browserul dvs. de internet sau documentația livrată împreună cu dispozitivul.
 • Puteți alege să ștergeți cookie-urile în orice moment, însă este posibil să pierdeți orice informație care vă permite să accesați site-ul nostru mai rapid și mai eficient, inclusiv, dar fără a se limita la, setările de conectare și personalizare.
 • Este recomandat să păstrați actualizarea browserului dvs. de sistem și a sistemului de operare și să consultați ajutorul și îndrumările oferite de dezvoltatorul browserului dvs. de internet și producătorului computerului sau dispozitivului dvs. dacă nu sunteți sigur cum să ajustaţi parametrii de confidențialitate.

Site-ul nostru plasează următoarele module cookie:

Proprietar Tip Module cookie Explicaţii
Google Analytics _ga, _gid, _gat Modul cookie instalat de Google Analytics: măsoară diverse valori de trafic, urmăreşte timpul petrecut pe fiecare pagină, contabilizează paginile de destinaţie şi/sau de ieşire. Nu colectează date personale
– session 1 Cookie de sesiune, setat de site-ul restaurant-newpizza.ro: gestionează vizita dumneavoastră pe site, reţinând paginile vizitate, eventualele opţiuni efectuate. Nu colectează date personale
client 1 Cookie instalat de browser-ul dumneavoastră. Nu colectează date personale
www.facebook.com 3rd Modul cookie instalat de facebook.com
.restaurant-newpizza.ro 3rd tk_tc, tk_or, tk_r3d, tk_lr, _fbp Module cookie instalate de site-ul restaurant-newpizza.ro, care măsoară diverse valori de trafic. Nu colectează date personale
.restaurant-newpizza.ro 3rd woocommerce_items_in_cart, woocommerce_cart_hash, wp_woocommerce_session_ Module cookie instalate de site-ul restaurant-newpizza.ro, care gestionează coşul de cumpărături / comenzile pe care le efectuaţi.
.restaurant-newpizza.ro 3rd wordpress_sec_, wordpress_logged_in_, wp_woocommerce_session_ Module cookie instalate de site-ul restaurant-newpizza.ro, care gestionează potenţialele roluri ale vizitatorilor: logat sau nelogat (guest)
.restaurant-newpizza.ro 3rd wordpress_test_cookie Modul cookie instalat de site-ul restaurant-newpizza.ro care testează conexiunea dintre platforma de management al conţinutului şi browserul dumneavoastră. Nu colectează date personale
 1. Rezumatul drepturilor dvs. în cadrul GDPR

Potrivit Regulamentului General de Protecţie a Datelor Personale, aveți:

 • dreptul de a solicita accesul, ștergerea sau corectarea datelor dvs. personale deținute de noi;
 • dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere;
 • dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor;
 • dreptul de a limita procesarea;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dvs. personale;
 • drepturi în ceea ce privește luarea de decizii și profilarea automată (a se vedea secțiunea 13 de mai jos).

Pentru a aplica oricare dintre drepturile menționate anterior sau dacă aveți alte întrebări legate de site-ul nostru sau de politica de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile stabilite în secțiunea 2 de mai sus.

 1. Automatizarea procesului decizional și a profilării

Compania noastră nu utilizează date cu caracter personal în scopul luării automate a deciziilor sau creare de profiluri.

 1. Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

Putem schimba această Politică de confidențialitate din când în când sau după cum este necesar conform legii. Orice modificări vor fi afișate imediat pe site-ul nostru și vom considera că ați acceptat termenii politicii de confidențialitate la prima utilizare a site-ului nostru în urma modificărilor. Vă recomandăm să verificați în mod regulat această pagină pentru a vă ține la curent cu orice modificări.